بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

گوجه

ادامه مطلب
تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جیره غذایی بر صفات کیفی تخم مرغ

تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جیره غذایی بر صفات کیفی تخم مرغ

تاثیر استفاده از سطوح مختلف تفاله خشک گوجه فرنگی در جیره غذایی بر صفات کیفی تخم مرغ این آزمایش به منظور تعیین اثرات تفاله خشک گوجه بر خصوصیات کیفی تخم ...
ادامه مطلب
اثر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد،تولید و ترکیب شیر گاو های شیرده هلشتاین

اثر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد،تولید و ترکیب شیر گاو های شیرده هلشتاین

اثر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر عملکرد،تولید و ترکیب شیر گاو های شیرده هلشتاین به منظور بررسی امکان استفاده از تفاله ی گوجه فرنگی در جیره یی گاو ...
ادامه مطلب
تاثیر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره در گاوهای شیری هلشتاین

تاثیر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره در گاوهای شیری هلشتاین

تاثیر استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت هضم مواد مغذی جیره در گاوهای شیری هلشتاین در این آزمایش،به منظور امکان استفاده از تفاله خشک گوجه فرنگی بر قابلیت ...
ادامه مطلب
تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی

تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی

تعیین قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی و میزان انرژی قابل متابولیسم جیره های حاوی سطوح مختلف تفاله گوجه فرنگی در جوجه های گوشتی این آزمایش به منظور ارزیابی ارزش غذایی ...