بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

کاهش هزینه تمام شده، با خوراک جایگزین

ارزش غذایی بعضی خوراک های اصلی و جایگزین نسبت به قیمت
(پروتئین*انرژی/قیمت)

کنجاله آفتابگردان
انرژی3000-پروتئین24-قیمت10200 71%
کنجاله بادام زمینی
انرژی3000-پروتئین22-قیمت9700 69%
کنجاله سویا
انرژی3100-پروتئین42-قیمت19500 63%
کنجاله کلزا
انرژی2900پروتئین34-قیمت17000 56%
کنجاله کلزا
انرژی2900پروتئین34-قیمت17000 56%
ذرت
انرژی3700پروتئین8-قیمت7000 42%
جو
انرژی3200پروتئین11-قیمت7500 41%

خوراک های جایگزین در هر شرایطی، هزینه جیره شما را کاهش می دهند.  ارقام نمودار، حاصل ضرب انرژی قابل متابولیسم در پروتئین جیره تقسیم بر قیمت آن است. در محاسبات، قیمت دولتی خوراک های اصلی و قیمت فروش پاکدان البرز مبنا قرار گرفته است و همانطور که مشاهده می کنید ارزش کالای محصولات پاکدان البرز نسبت به قیمت آن ها بالاتر از سایر خوراک هاست و شما با مصرف خوراک جایگزین بسته به نوع جیره بین ده تا سی درصد کاهش هزینه خوراک خواهید داشت.

نکته‌ی مهم دیگر، عادت دام و طیور به خوراک های جایگزین است که باعث کاهش آسیب پذیری در دوره های بحران ارزی و کمبود عرضه‌ی نهاده، خصوصا کنجاله سویا می شود. علاوه بر این که تنوع منابع اسیدآمینه به بهبود عملکرد دام و طیور کمک می کند.
cow(1)-min
ویژه خوراک دام
chicken-min
ویژه خوراک طیور
fish-min
ویژه خوراک آبزیان
factory-min
ویژه کارخانه خوراک

مقالات

مقالات علمی-پژوهشی درباره انواع خوراک جایگزین

تفاله، هسته و پوست انار منبع غنی ویتامین ها، آنتی اکسیدان ها و رنگدانه هستند.

همچنین آنها انرژی و پروتئین مناسبی دارند. پژوهش های گوناگون نشان می دهد استفاده از پودر میوه انار در خوراک دام و طیور و آبزیان علاوه بر کاهش هزینه خوراک منجر به افزایش بهره وری نیز میشود.

در اینجا می توانید مقالات علمی مربوطه در نشریات علمی و پژوهشی در این زمینه را مشاهده فرمایید:

مقالات انار در خوراک دام

انگور یکی از غنی ترین محصولات کشاورزی است. تفاله انگور خصوصا در کشورهای اروپایی به علت گستردگی صنعت نوشیدنی های الکلی یکی از مهمترین منابع خوراک دام محسوب می شود. در ایران نیز این تفاله از کارخانجات تولید آبمیوه  به دست می آید و منبع غنی کربوهیدرات و چربی است.

مقالات دانشگاهی متعدد در زمینه تفاله انگور بیانگر ارزش غذایی بالای این محصول برای جایگزینی در خوراک دام و طیور است.

مشاهده مقالات مرتبط:

مقالات انگور در خوراک دام

تفاله گوجه یک منبع غنی بتاکاروتن، رنگدانه، ویتامین ها و پروتئین است.

این محصول کاربرد گسترده ای در خوراک دام، خوراک مرغ تخمگذار، خوراک آبزیان و حتی غذای سگ دارد.

مشاهده مقالات علمی مرتبط با تفاله گوجه

خرما منبع غنی انرژی و خوراکی بسیار مناسب برای دام، طیور و آبزیان می باشد.

با توجه به وفور خرما در کشور و قیمت و آنالیز بسیار مناسب آن، پژوهش های گسترده ای در زمینه استفاده از خرما در خوراک دام و طیور صورت گرفته است.

مقالات مربوط به خرما در خوراک دام

4000
کنجاله زیتون
6000
بادام زمینی
6000
کنجاله آفتاب
4000
پودر میوه
30000
روغن خام سویا

مقالات خوراک جایگزین

اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل

اثر جایگزینی کنجاله سویا با پودر گوشت در مکمل های پروتئینی زنبور عسل

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم گذار

بررسی اثرات سطوح تفاله خشک سیب با و بدون آنزیم بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و لیپیدهای سرم خون مرغ های تخم گذار

ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده

ترکیب شیمیایی و قابلیت هضم تفاله زیتون به روش حیوان زنده

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ اﻓﺰودن ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ در ﺟﯿﺮهي ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺮ ﺷﻤﺎرش ﺗﻔﺮﯾﻘﯽ ﮔﻠﺒﻮلﻫﺎي ﺳﻔﯿﺪ و ﺑﺮﺧﯽ ﻓﺮاﺳﻨﺠﻪﻫﺎي ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮن در ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

ﺗﺎﺛﯿﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﺎﻟﻪي زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﻏﺬاﯾﯽ ﺑﺎ و ﺑﺪون آﻧﺰﯾﻢ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻢﮔﺬار و ﺻﻔﺎت ﮐﯿﻔﯽ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

اﺛﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺗﻔﺎﻟﻪ زﯾﺘﻮن در ﺟﯿﺮه ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺮﻏﺎن ﺗﺨﻤﮕﺬار

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر

ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ دو روش ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﻀﻢ ﺣﻘﯿﻘﯽ اﺳﯿﺪ ﻫﺎي آﻣﯿﻨﻪ ﭘﻮدر ﮔﻮﺷﺖ و اﺳﺘﺨﻮان در ﻃﯿﻮر