بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

خرما

ادامه مطلب
بررسی ارزش غذایی و اثر پودر هسته خرما بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی

بررسی ارزش غذایی و اثر پودر هسته خرما بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی

بررسی ارزش غذایی و اثر پودر هسته خرما بر قابلیت هضم ایلئومی مواد مغذی در جوجه های گوشتی این آزمایش به منظور بررسی ارزش غذایی و اثر پودر هسته خرما ...
ادامه مطلب
تاثیر استفاده از پودر هسته ی خرما به همراه مکمل آنزیمی بتا_ماناناز در جیره غذایی بر عملکرد مرغان تخم گذار و صفات کیفی تخم مرغ

تاثیر استفاده از پودر هسته ی خرما به همراه مکمل آنزیمی بتا_ماناناز در جیره غذایی بر عملکرد مرغان تخم گذار و صفات کیفی تخم مرغ

تاثیر استفاده از پودر هسته ی خرما به همراه مکمل آنزیمی بتا_ماناناز در جیره غذایی بر عملکرد مرغان تخم گذار و صفات کیفی تخم مرغ به منظور مطالعه اثرات استفاده ...