بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی

به منظور تعیین اثر سطوح تفاله لیمو ترش و اسیدهای آلی بر عملکرد،صفات لاشه،مورفولوژی روده،سطح ایمنی،و فراسنجه های بیو شیمیایی خون از 288 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308، در آزمایشی فاکتوریل 3×2 با سه سطح تفاله لیمو (صفر،1/5 و سه درصد جیره)،دو سطح گلوباسید (صفر و 0/1 در صد جیره) در قالب طرح کاملا تصادفی شش تیمار،چهار تکرار و 12 قطعه جوجه در هر تکرار استفاده شد. تغذیه پرندگان با جیره های حاوی تفاله لیموترش و مکمل اسیدهای آلی مصرف خوراک،میزان افزایش وزن و وزن زنده را افزایش داد(0/05>P).تغذیه پرندگان با تفاله لیموترش و اسیدهای آلی به تنهایی بر صفات لاشه جوجه ها تاثیر نداشت،در حالی که در ترکیب آنها درصد ران افزایش یافت(0/05>P).استفاده از سه درصد تفاله لیمو ترش  و نیز ترکیب لیموترش و مکمل اسیدهای آلی عمق کریپت را در ژژنوم افزایش داد(0/05>P).تغذیه پرندگان با جیره های حاوی تفاله لیمو ترش و مکمل های اسیدهای آلی تاثیرات معنی داری بر سطح ایمنی و فراسنجه های بیوشیمیایی خون نداشت.به طور کلی،استفاده از تفاله لیموترش تا سه درصد در جیره به همراه 0/1درصد مخلوط اسیدهای آلی موجب بهبود عملکرد،صفات لاشه و مورفولوژی روده جوجه های گوشتی می شود.

 

اثر تفاله لیمو ترش و افزودن اسیدهای آلی بر عملکرد،مورفولوژی روده و فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

ادامه مطلب
تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت

تاثیرات استفاده از سطوح گوناگون تفاله لیموترش خشک بر عملکرد و متابولیت های خون مرغ های تخم گذار مسن با جیره های بر پایه ذرت این آزمایش به منظور ارزیابی ...
ادامه مطلب
اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار

اثرات استفاده از تفاله لیموترش معمول و عمل آوری شده بر عملکرد،صفات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغ های تخم گذار این آزمایش،جهت ارزیابی اثرات استفاده از ...
ادامه مطلب
اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی

اثر مقادیر مختلف تفاله خشک لیمو ترش بر عملکرد،صفات لاشه و فراسنجه های خونی بوقلمون های گوشتی در این آزمایش اثر مقادیر مختلف تفاله لیموترش در جیره بر عملکرد،صفات لاشه ...