بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار

این آزمایش جهت ارزیابی اثر استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن در جیره های غذایی مرغ های تخم گذار بر عملکرد و برخی از صفات تخم مرغ انجام گرفت.آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با تعداد 240 قطعه مرغ تخم گذار سویه ی های_لاین (W_36) از سن 64 تا 74 هفتگی در 5 تیمار و 4 تکرار ( با 12 قطعه مرغ در هر تکرار) انجام گردید.جیره های آزمایشی شامل:جیره ی (1) حاوی 4 درصد پیه + 0 درصد روغن گیاهی، جیره (2) حاوی 3 درصد پیه + 1 درصد روغن گیاهی، جیره ی(3) حاوی 2 درصد پیه + 2 درصد روغن گیاهی، جیره (4) حاوی 1 درصد پیه + 3 درصد روغن گیاهی، جیره (5) حاوی 0 درصد پیه + 4 درصد روغن گیاهی بودند. نتایج حاصله نشان داد هر چند که استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن در جیره های اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ ندارد ولی از لحاظ عددی بیشترین درصد تولید تخم مرغ(76/38)،بالاترین درصد تولید توده ای(49/63) و بهترین ضریب تبدیل غذایی (2/5) در گروه آزمایشی 3 حاوی 2 درصد پیه + 2 درصد روغن مشاهده گردید و استفاده از این نوع ترکیب چربی و روغن در جیره های غذایی مرغ های تخم گذار توصیه می گردد.

 

اثرات استفاده از سطوح مختلف چربی و روغن بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار
برچسب ها:
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.