بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

خوراک جایگزین دام و طیور

پودر میوه

5800
5800
 • پروتئین 7%
 • انرژی قابل جذب 2400Kcal
 • فیبر 16%
 • ماده خشک 93%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

کنجاله آفتابگردان

13500
13500
 • پروتئین 24%
 • انرژی قابل جذب 2700Kcal
 • فیبر 18%
 • ماده خشک 90%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

پودر گوجه

9000
9000
 • پروتئین 21%
 • انرژی قابل جذب 2000Kcal
 • فیبر 26%
 • ماده خشک 90%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

کنجاله بادام زمینی

13500
13500
 • پروتئین 22%
 • انرژی قابل جذب 2500Kcal
 • فیبر 9%
 • ماده خشک 93%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

کنجاله زیتون

3800
3800
 • پروتئین 7%
 • انرژی قابل جذب 2400Kcal
 • فیبر 35%
 • ماده خشک 93%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

روغن مخصوص طیور

34000
34000
 • چربی 99%
 • انرژی قابل جذب8800Kcal
 • پروکساید استاندارد
 • پروتئین 5%
 • کاملا گیاهی
 • حلب، گالن ،فله

پودر گوشت

21000
21000
 • پروتئین 45%>
 • ازت آزاد <150
 • رطوبت<12
 • ماده خشک 91%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

پودر هسته

5200
5200
 • پروتئین 13%
 • انرژی قابل جذب 2200 kcal
 • فیبر 10%
 • ماده خشک 91%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

خوراک میکس 10درصد

8200
8200
 • پروتئین 10%
 • انرژی قابل جذب 2400Kcal
 • فیبر 12%
 • ماده خشک 94%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

خوراک میکس 15درصد

10500
10500
 • پروتئین 15%
 • انرژی قابل جذب 2500Kcal
 • فیبر 12%
 • ماده خشک 94%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

خوراک میکس 20درصد

12500
12500
 • پروتئین 20%
 • انرژی قابل جذب 2600Kcal
 • فیبر 12%
 • ماده خشک 94%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده

خوراک میکس 25درصد

14500
14500
 • پروتئین 25%
 • انرژی قابل جذب 2700Kcal
 • فیبر 12%
 • ماده خشک 94%
 • کاملا پودری
 • کیسه شده