بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

پاکدان البرز در نمایشگاه بین المللی مشهد شرکت خواهد کرد.

اپلیکیشن دکتر پاکدان، نخستین اپلیکیشن تخصصی دام، طیور و آبزیان توسط پاکدان البرز عرضه شد.

نمایشگاه اصفهان 1402

حضور پاکدان البرز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان اصفهان

نمایشگاه تهران 1402

حضور پاکدان البرز در بیست و دومین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه تهران 1401

حضور پاکدان البرز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه اصفهان 1401

حضور پاکدان البرز در بیستمین دوره نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان اصفهان

نمایشگاه قزوین 1401

حضور پاکدان البرز در یازدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه تبریز 1400

حضور پاکدان البرز در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه اصفهان 1400

حضور پاکدان البرز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران

نمایشگاه رشت1400

حضور پاکدان البرز در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی دام، طیور و آبزیان تهران