بزرگترین تولیدکننده خوراک جایگزین دام و طیور در ایران

09124661091

Info@nahaadeh.com

کیلومتر ۳۲ جاده شهریار-اشتهارد.

مجتمع پاکدان البرز

جدول کلی آنالیزها

برای مرتب کردن بر اساس هر آیتم می توانید روی آن کلیک کنید.

محصولماده خشکپروتئینخاکسترچربیفیبرانرژی قابل متابولیسمقیمت(مرداد1402)
خوراک کنجاله بادام زمینی
95.062218814.1280010300
پودر گوجه
89.2320.737.645.9825.61900ناموجود
پودر خرما
92.58942930005900
خوراک میکس 25%902318315270013500
خوراک میکس 20%9019181.518260012500
پودر میوه(توت و خرما)
95.9611.8110.44.719.92450ناموجود
کنجاله افتابگردان(با پوست)
88.7324183.9418.4310011300
پودر 10 میوه906121.92725006300
هسته انگور
9010320123800ناموجود
پودر میوه(آلبالو)
905833725004800
کنجاله زیتون
93.296.985.735.7835.731004000
پودر میوه(انگور)
96.7586322.22600ناموجود
پودر گوشت8856816تی وی ان<150280021000
پودر میوه(سیب و انار)
89.25.7411.61.926.725005000
پودر گوشت8840159تی وی ان<150270021000

تصاویر برگه های آنالیز